Sosyal Medyada Biz

Image Alt

İletişim çok yönlü olduğu bir dönem içerisindeyiz. Kendisine güvenemeyen, üretken olmayan, sosyalleşemeyen ve kendisini ifade edemeyen kişilerin toplumdan soyutlandıkları bir dönemden söz edilebilir. Bu bazı çocuklardan gerçeklerle yüzleşmek yerine kendi sanal alem ve dünyalarını gerçekmiş gibi algılama kolaylığına savrulabilir. Hem dijital iletişim hem de sosyal iletişimin sağlıklı bir şekilde gelişmediği çocukların başarılı olmaları da mümkün değildir. Anne ve babaların çocuklarının

Ataşehir anaokulları olarak bu yazımızda özel anaokullarını değerlendiriyoruz. Genel bir değerlendirme yaptığımız yazımızı MEB ve ilgili derneklerin raporları ile bölgede eğitim alan çocukların velilerine ait yorumlara dayandırılmıştır. Hemen hemen her anaokulunun belirli birtakım standartları vardır. Bu nedenle de, anaokullarının sundukları avantajları beraber değerlendirebilmek mümkündür. Ancak kurumların kalitesi, öğretmen kadrosu, eğitim modeli, fiziki şartları gibi değişkenler anaokulundan elde edilen faydanın daha

Hem kariyer hem de sosyal hayat açısından etkin iletişim becerilerine sahip olunmasının önemi büyüktür. Bu sadece sözel bir ifadeyle gerçekleşecek ve tamamlanacak bir süreç değildir. Ayrıca, iletişimin farklı bir boyutunu ifade eden ve sözsüz iletişim olarak da geçen beden diline de dikkat etmemiz gerekir. Sözü ve beden dili arasında tezatlık, kişinin kararsız ruh halini veya herhangi bir konudaki asıl tavrını

Beraber büyüyen kardeşler arasında bile bir sürtüşme ve çatışma yaşanabilir. Kaldı ki, hayatın birçok noktasında farklı kültürden farklı değerlere sahip insanlarla karşılaşıyoruz. Bu yüzden sürtüşme ve çatışma dediğimiz şey aslında günlük hayatta sık sık kullandığımız tartışma ile aynı şey. Sanıyoruz ki tartışma yaşandığında bu ortamdan yaratıcılık çıkmaz ve sadece kavga doğar, oysaki bu düşünce tam olarak doğru değil. Mesela, iş

Kariyer sahibi olan her kişinin er meydanına çıkacağı veya ister istemez patronun talimatıyla topluluk önünde konuşması gerekeceği bir gün gelecek. O gün gelmeden topluluk önünde konuşmanın yarattığı tahribatı şimdiden ortadan kaldırıcı önlemler almak gerekir. Bu korkunun yenilmesi adına bir dizi tedbirler uzmanlar tarafından açıklanıyor. İşte bazı noktalar… Topluluk önünde konuşma eğitimleri için bizlere form oluşturabilir ve yüzlerce kurumsal eğitim firmasına

Kariyerinizdeki başarınızı etkileyecek en önemli becerilerden birisi sunumdur. İyi sunum hazırlayan kişilerin iletişim becerileri de oldukça iyidir ve bu nedenle ön planda tutulmayı hak ederler. İnsanların neyi duyup, neyi duymak istemediklerini bilmenin bir ayrıcalık olduğuna siz de onay verebilirsiniz. Sunumlarda da insanları etkileyecek olana yer vermek bir sanattır. Bu yüzden etkin sunum becerileri için İşte buna dair tüyolar…   Etkili Sunum Becerilerine

Herkesin içerisinde bir aslan yatar sözü elbette ki doğrudur. Mükemmel liderlik de, içinizdeki aslanı çıkarmanız ve terbiye etmenizle mümkündür. Buradaki terbiyeden kasıt, geliştirmek ve olgunlaştırmak anlamındadır. Liderlik doğuştan kazanılmaz ve sonradan geliştirilebilir bir yapıya sahiptir. İyi lider olabilmek için dikkat etmeniz gerekenler ise şunlardır: Mükemmel Lider Olmak İçin Neye İhtiyacınız Var? 1.Dikkat ve odaklanma Yeteri kadar odaklanma ve dikkat becerisine sahip değilseniz,

İtalyan Maria Montessori tarafından geliştirilen yöntemin yaygın bir şekilde Avrupa’da kullanıldığını ifade edebiliriz. Ülkemizdeki bazı eğitim kurumlarında da kullanılan yöntemin amacı ve hedefi, daha sağlıklı zihinsel fonksiyon yapısına sahip bireyler yetiştirmek. Montessori Eğitimi özellikle çocuklar üzerine kurulan eğitimle çocuğun özgürce seçme ve kendisini ifade etme yönüne önem verilir. Böylece çocuğun kendi istek ve arzuları doğrultusunda hem kendini hem etrafını tanımasına

Müşteri velinimettir sözü eskilerin değimi de olsa, isabetli bir ifadedir. Günümüz için de geçerliliğini koruyan sözün esnaf ve ticaretle uğraşan herkes tarafından anlaşılması lazımdır. Bir satış elemanı veya danışmanı tarafından da kulağa küpe edilmesi gereken özdeyişin müşteriye nasıl davranılması gerektiğine dair ipucu verdiğini söyleyebiliriz. Unutmamak gereken bir nokta var; yeni müşteri kazanmak, mevcut müşteriyi korumaktan daha zor ve maliyetli bir

Başkent Ankara’da birbirinden kaliteli ve iyi özel kurumlar var. Öğrencilerin çağın gereklerine göre yetişmesi konusunda rol model alınan bazı özel okulların da Ankara’da yer aldığını ifade edebiliriz. Bu okullara girebilmek için özel sınavdan geçmek ve belli bir başarıya sahip olunması gerekir. Ancak her özel sınavla okula kaydı yaptırılan kurumun kaliteli olduğu anlaşılmasın. Birçok kurum kapasitelerinden yüksek oranda kayıt başvurusu olduğunda

Kayıt

Bir hesap var?