Image Alt

Okul öncesi çocukların anaokulu eğitimi almasına yönelik teşvik ve destekler devam ediyor. Okul öncesi eğitimin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinin iyiden iyiye anlaşılmasından sonra, bu sahadaki çalışmalara daha fazla önem verilmesi gerektiği anlaşıldı. Son 5-10 senede anaokulları sayısı hayli arttı ve bu artışın devam ettiğini not etmeliyiz. Nüfus açısından en kabalık şehrimizi ifade eden İstanbul anaokulları sayısı oldukça fazladır. Her semtte

Ataşehir anaokulları olarak bu yazımızda özel anaokullarını değerlendiriyoruz. Genel bir değerlendirme yaptığımız yazımızı MEB ve ilgili derneklerin raporları ile bölgede eğitim alan çocukların velilerine ait yorumlara dayandırılmıştır. Hemen hemen her anaokulunun belirli birtakım standartları vardır. Bu nedenle de, anaokullarının sundukları avantajları beraber değerlendirebilmek mümkündür. Ancak kurumların kalitesi, öğretmen kadrosu, eğitim modeli, fiziki şartları gibi değişkenler anaokulundan elde edilen faydanın daha

İtalyan Maria Montessori tarafından geliştirilen yöntemin yaygın bir şekilde Avrupa’da kullanıldığını ifade edebiliriz. Ülkemizdeki bazı eğitim kurumlarında da kullanılan yöntemin amacı ve hedefi, daha sağlıklı zihinsel fonksiyon yapısına sahip bireyler yetiştirmek. Montessori Eğitimi özellikle çocuklar üzerine kurulan eğitimle çocuğun özgürce seçme ve kendisini ifade etme yönüne önem verilir. Böylece çocuğun kendi istek ve arzuları doğrultusunda hem kendini hem etrafını tanımasına

Okulların açılmasını beklerken ara karne heyecanı yaklaştı çattı. Henüz okula uyum sağlayan çocukların birden fazla sınavla değerlendirilme kaygısı yaşamaları oldukça stresli bir sürecin yaşanmasını sağlar. Bu sürecin negatif katkı yapan anne ve babalar ise, çocuklarının sınav notları nedeniyle tehditkar tavır takınabilir ve sınav notlarındaki kırıkların asla karnede yer almaması gerektiğine dair tehdit edici yaklaşım sergileyebilir. Bu durumlar, çocukların kaygı ve

Günümüz teknolojilerinin her geçen gün değiştiği ve teknolojinin içine doğan çocuklarımızı düşündüğümüzde, kodlama eğitimi görmezden gelemeyeceğimiz bir eğitim diyebiliriz. Özellikle bu eğitimleri her yerde gördüğünüz robotik kodlama kurslarının artmasından da anlayabiliriz. Çocuklar için Kodlama Eğitimin Önemi Nedir? Geleceğin dünyasına yön vermeye başlayan robot ve bilgisayar teknolojileri, giderek daha da gelişiyor. Çocukları için iyi bir kariyer ve gelecek planlayan ebeveynlerin çocukların oldukça ilgisini

Normal zekalı çocuklara göre daha ileri zekaya sahip üstün zekalı çocukların öne çıkan birtakım özellikleri vardır. Okullardaki standart bir eğitim modelinin yüksek zekalı çocuklar için oldukça yüzeysel ve yetersiz kaldığını ifade etmek gerekir. Bu tip çocukların erken yaşlardan itibaren zihinsel fonksiyonlarını tatmin edici eğitimle muhatap kılınmaları lazımdır. Aksi halde çocukların körelmesi söz konusu olabilir. Bunun için hem aile hem de

Kayıt

Bir hesap var?