Sosyal Medyada Biz

Image Alt

Çatışma Yönetimi Nedir, Çatışma Ne Sağlar?

Paylaş

Beraber büyüyen kardeşler arasında bile bir sürtüşme ve çatışma yaşanabilir. Kaldı ki, hayatın birçok noktasında farklı kültürden farklı değerlere sahip insanlarla karşılaşıyoruz. Bu yüzden sürtüşme ve çatışma dediğimiz şey aslında günlük hayatta sık sık kullandığımız tartışma ile aynı şey. Sanıyoruz ki tartışma yaşandığında bu ortamdan yaratıcılık çıkmaz ve sadece kavga doğar, oysaki bu düşünce tam olarak doğru değil. Mesela, iş yerindeki herkesin amacı aynı olabilir ama duyguları ve karakterleri farklıdır. Bu nedenle iş yerinde de çatışma yaşadığımız bir iş arkadaşımız olabilir. Üstelik çatışma sadece bireysel bazda değil, organizasyon bazında da mevcut olabilir. Çatışmanın üstesinden gelebilmek için ise etkin iletişim becerilerinin gelişmesi lazımdır. O yüzden kurumların zor müşteriler ile başa çıkma gibi eğitimlerin içinde iç müşteri yönetimi gibi başlıklarla da konular bulabilirsiniz. Bu aslında tamamen içeride çalışan zor iş arkadaşlarınız için geçerlidir.

 

Çatışma her zaman için olumsuz mudur?

Aslında çatışma tamamen olumsuz bir durum değildir. insanın kendisini tanıması, geliştirmesi ve diğer insanlarla etkileşim halinde olmasının doğal bir sonucudur. Çatışan insan, normal bir insandır. Ancak kendisini gerçeklerden soyutlayan ev aşırı içe kapanık bir insan asla başkalarıyla çatışmaz. Kendi yaşamına veya kültürüne uygun olmasa bile girdiği ortama uyum sağlama eğilimindedir. Çatışan insan ise, kendi fikir ve değerlerini savunan bir kişidir.

Çatışmadaki olumsuz ise, yanlış iletişimin bir sonucu olarak davranışların anormalleşmesidir. İnsanların çatışma sorununu çözebilmeleri için öfke kontrolü, iletişim ve birbirlerine karşı haklarını iyi bilmeleri lazımdır. Psikopat ruhlu bir bireyin ne iş yerinde en de okulda sosyalleşebilmesi mümkün değildir. bu tip insanların iletişim ve empati duyguları yoktur. Bu nedenle de, her karşıt fikri veya görüşü kendilerini rencide edici bir saldırı olarak niteleyebilirler.

 

Fırsatları Değerlendiren Lider Olur

Bir organizasyon içerisinde de çatışma çıkabilir. Bu çatışmanın fırsatlar doğurmasını sağlayıcı kişi ise, liderdir. Lider, nerede ve ne gibi anlaşmazlıkların olduğunu ortaya çıkarır. Tüm fikir ve görüşleri dinler. Ortaya birden fazla kişi tarafından ifade edilmiş yenilikler çıkabilir. Bu ise, kurumun gelişimi ve yenilenmesi adına önemli bir kazançtır. Ancak çatışmalardan herhangi bir sonucun alınamaması halinde ise, gerileme ve kuruma duyulan güvensizlik başlar.

 

Sürekli İletişimsizlik ve Çatışma

İnsan için de durum aynıdır. Sürekli çatışan ancak anlaşmayı beceremeyen bir kişiliğin arkadaş çevresince hoş görülmesi mümkün değildir. Bu tip kişiler, yalnızdır ve arkadaş edinme konusunda herhangi bir çabaları olmaz. Hem çalıştığınız kurumda hem de gündelik hayatınızdaki çatışmaları yönetebilmeniz için iletişim becerilerinizi geliştirmeye odaklanın.


Notice: Undefined variable: post in /home/okulbulur/public_html/wp-content/themes/urbango/framework/modules/blog/templates/parts/single/related-posts.php on line 7

Notice: Trying to get property of non-object in /home/okulbulur/public_html/wp-content/themes/urbango/framework/modules/blog/templates/parts/single/related-posts.php on line 7

Write a Comment

Kayıt

Bir hesap var?