Sosyal Medyada Biz

Image Alt

İlköğretimin Önemi

Paylaş

İlköğretim zorunlu eğitim sisteminin ilk aşamasıdır. Okul öncesi eğitim ilk basamak sayılsa da çoğu ülkede zorunlu eğitim sayılmadığı için ilköğretimi ilk aşama olarak görebiliriz. İlköğretim verdiği eğitimle çocukları topluma kazandırmaya hayata ve gelecek okul basamağına hazırlamayı amaçlar. İlköğretim, bireyin ilk kez formel eğitimle karşılaştığı, gelecek öğretim aşamalarının temelini oluşturan gelişim açısından en kritik yaşlarını geçirdiği dönemi kapsarKaliteli bir eğitim süreci ve gelecek için ilköğretim eğitimi önemli yer tutar. Gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırarak çocukların topluma ve kendine yararlı bir birey olmasını sağlayacak ortamı sağlar.

 

Okula başlama çocuk ve aile için önemli bir durumdur. Çocuk kendini kabul ettirdiği ailenin dışındaki bir ortama giriş yapar. Bu aşamada okul, öğretmen ve aile işbirliği çok önemlidir. Ailenin, çocuğunun niteliklerinin, yönelimlerinin farkına varıp ona göre bir okul seçmesi, çocuğun yönelimlerini pekiştirerek; çocuğun geleceğini etkileyecek en önemli basamaklardan birini doğru ve kaliteli geçirmesine yardımcı olabilir. Öğretmen ise çoğu ailede düşünülen bir konudur. Deneyimli, başarılı çocuklar yetiştiren, iyi iletişim kurabilen, gözlem yeteneği kuvvetli ve doğru yönlendirme yapabilen bir öğretmen olması aileler için arzulanan bir durumdur.  Okul araştırılırken öğretmende araştırılır. Ona göre karar verilir. Çünkü öğretmen doğrudan ve dolaylı yoldan çocuğu aileye ek olarak yetiştiren, ona model olan, tutum ve davranışlarıyla en önemli yönlendirmeleri yapan kişidir. Öğretmen çocuğun farkında olup gelişmesi için fırsatlar oluşturmalı ve bireye yönelik öğrenme sürecini belirleyip ona yönelik süreç geliştirmelidir. Bunun yanında aile de desteğini esirgememelidir. Okulda öğrendiklerinin evde devamı niteliğinde çalışmalar yapılmalı, öğretmen ebeveyn işbirliği ile sağlam temelleri olan bir birey yetiştirmek amaçlanmalıdır. Okul- aile ilişkisi tutarlı olmalıdır.

 

Çocuğun ilköğretime başlamasıyla aileyle geçirilen sürenin, okulda öğretmen ve arkadaşlarla paylaşılması durumu başlar. Hele okul öncesi eğitim almayan bir öğrenci belki de hiç aileden ayrı geçirmediği zamanı ilk olarak ilköğretimde geçirir. Bu paylaşım çocuğun iki farklı yaşantının bir arada yaşanması durumunu, hayatta farklılıkların olduğunu, daha disipliner bir yapı olan okul ile günlük aile yaşantısının bir arada yürütülebileceğini öğrendiği ilk yerdir. Bu yaşta öğrenilen her şey geleceğin küçük bir fragmanı gibidir diyebiliriz. Gelecekte de iş, aile, arkadaş ya da diğer çevreyle olan ilişkilerini düzenlemede bir örnek teşkil eder. Bu sayede dener ve öğrenir. Bu yüzden ilköğretimdeki her deneyim önemlidir.

 

İlköğretim bireyi yaşama hazırlar. Bireyin düşünmesi, anlaması, yargılaması, analiz yapması, sıralaması ve sınıflandırması gibi becerilerinin kullanmasına ve geliştirmesine olanak sağlar. Hayatı sürdürmede neredeyse temel ihtiyaçlardan biri olan okuma ve yazma eğitimi alındığı ilk yerdir. alınan bu eğitimle yalnızca sözel iletişim kuran çocuk artık farklı kanallarla iletişim kurabilir hale gelir. Okumayı öğrenmeyle birlikte doğru okumanın, sesini ve tonunu nasıl ayarlayabileceğinin farkına varır, okuduğunu anlamayı, karşılaştırmayı, fikir yürütmeyi, sonuç çıkartmayı öğrenir. Yazma ile sözlü iletişimden yazılı iletişime geçer. Yazıyı öğrenmeyle birlikte yazılı matematik işlemlerini de öğrenir. Basit matematik işlemleri gibi günlük hayatın her yerinde karşımıza çıkacak önemli yeterliliklerin alındığı yalnızca bir sonraki eğitim aşamasına değil gündelik hayata da hazırlayan bir aşamadır. Tüm bunlar sırasında çocuğun beden gelişimi de en çok etkilenen bölümlerden dir. Hali hazırda gelişmekte olan beden, okulda yapılan çalışmalar, arkadaşlarla geçirilen vakit ve faaliyetlerle daha da güçlenir. Bedenini kullanmayı, kontrol etmeyi, neleri yapıp neleri yapamayacağını öğrenir.

 

İlköğretim bireye ait sorumlulukların ortaya çıktığı bir dönemdir. Ödev yapma, dersin takibini sağlama, not alma, verilen ödevlerin -aile desteği de olsa- takibini yapma gibi…  bu durum hem çocuğun kendi başına bir birey olduğunu anlamasına hem de sorumlulukların bazı yardımlar olsa dahil ona ait olduğunu anlamasına yardımcı olur. İlköğretimle birlikte hayata katılan önemli bir şey de sınavdır. Daha önce sınanmak gibi bir deneyim belki de hiç yaşamayan çocuk verilen bilginin bir karşılığı olduğunu, bunun da test edileceğini dolayısıyla sınavı öğrenir. Bazen zorlanmayı zorlukların üstesinden gelmeyi ya da gelememeyi, bazen kaybedebileceğini ama çabalarsa geri kazanabileceğini, ders çıkartmayı öğrenir. İlköğretimi önemli kılan şeyler biri de çocuğun yeterlilik ve yetersizliklerinin farkına varmaya yardımcı olması ve  bunlara erken müdahale etme imkanı sunmasıdır. Örneğin; üstün yetenekli bir çocuğun fark edilip ona uygun eğitimin belirlenmesi ve geliştirilmesi çocuğun bütün hayatını değiştirebilir. Ya da öğrenme güçlüğü çeken bir çocuğun fark edilmesi ve erkenden doğru eğitim metodunun seçilmesi çocuk için çok önemlidir. Burada da okulun ve öğretmenin önemini görüyoruz. Normal bireylerde ise kendilerinin farkına varmalarına yani kendi öğrenme stillerini belirlemesinde kendilerine öğrenci olarak bir kimlik oluşturmalarına yardımcı olur.

 

Geleceğin emanet edileceği bireylerin temellerinin atıldığı ilköğretim, toplumun kültürel mirasının sonraki nesillere aktarılmasına olanak sağladığı gibi, toplum bilinci oluşmasına, geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantıyı sağlamaya ve bireyi toplum içindeki gündelik yaşamına hazırlamaya yardımcı olur. Bireyin kendini tanımasına, toplum içinde kendini konumlandırmasına, kendi hak ve özgürlüklerini bilmesine, vatandaş olarak vazifelerini öğrenmesine olanak sağlayan aileden sonraki ilk basamaktır. İlköğretim bireye akranlarıyla sosyalleşme imkanını sunarken onlara aidiyet duygusunu da aşılar. Arkadaşlık seçimlerini yapmayı ve sosyal olarak kabul görmeyi ya da dışarıda bırakılmayı gördüğü ilk yerlerden biridir. Kendi doğrularını, eylemlerinin sonuçlarını ve bunların doğrultusunda da kendi davranışlarını bulur. Kendine ve çevresine dair meraklarını gidermede öğretmen ve arkadaşlarının geri dönüşleri önemli yer oynar ve kimliğinin oluşmasına yardımcı olur.

 

Aslında bahsettiğimiz bütün beceriler, davranış ve düşünceler; yaşamaya, birey olmaya ve geleceğe hazırlamaya yönelik küçük gibi görünen, bir araya gelince kişiyi oluşturan adımlardır. Bu adımların doğru bir bağlamda atılmasının ne kadar önemli olduğu, bireyin geleceğinin şekillendiğini, dolayısıyla ilköğretimin son derece önemli olduğunu görüyoruz.


Notice: Undefined variable: post in /home/okulbulur/public_html/wp-content/themes/urbango/framework/modules/blog/templates/parts/single/related-posts.php on line 7

Notice: Trying to get property of non-object in /home/okulbulur/public_html/wp-content/themes/urbango/framework/modules/blog/templates/parts/single/related-posts.php on line 7

Write a Comment

Kayıt

Bir hesap var?